Danske Licens Spil A/S får to påtaler af Spillemyndigheden

Danske Licens Spil A/S, som driver Danske Spil og Tivoli Casino, har den 13. juni fået to påtaler af Spillemyndigheden for overtrædelse af hvidvaskloven.

Den første påtale

Spillemyndigheden har d. 13. juni givet Danske Licens Spil A/S to påtaler for at overtræde hvidvaskloven i Danmark.

Den første påtale omhandlede manglende opfyldelse af kravet om skærpede kundekendskabsprocedurer i hvidvasklovens § 17, stk. 1. 

Ifølge Spillemyndigheden gennemførte Danske Licens Spil A/S ikke kundekendskabsprocedurer i forbindelse med en spiller, der udgjorde en risiko for hvidvask.

Spillemyndigheden har oplyst, at selvom spillerens aktiviteter burde resultere i en gennemgang og kontrol af spilleren, gjorde Danske Licens Spil A/S ikke dette.

Danske Licens Spil A/S overholdte dermed ikke kravet om gennemførelse af skærpede kundekendskabsprocedurer.

Danske Licens Spil A/S gennemførte senere kundekendskabsproceduren og “afsluttede kundeforholdet”.

Den anden påtale

Den anden påtale, som Spillemyndigheden har givet Danske Licens Spil A/S, er en påtale for overtrædelse af reglerne om underretning i hvidvasklovens § 26, stk. 1.

Spillemyndigheden har givet denne påtale, fordi Danske Licens Spil A/S i to tilfælde undlod at underrette Hvidvasksekretariatet på trods af mistanke om hvidvask.

Danske Licens Spil A/S havde tidligere foretaget flere underretninger vedrørende en specifik spiller.

Men spiludbyderen undlod at underrette Hvidvasksekretariatet om nye mistænkelige transaktioner.

Og det er nok til, at Danske Licens Spil A/S ikke har efterlevet forpligtelserne om underretningspligt jævnfør hvidvaskloven.

De to påtaler har ingen yderligere konsekvenser for Danske Licens Spil A/S, da overtrædelserne ikke længere finder sted.

Hvad er hvidvaskloven?

Hvidvaskloven er en lov, der har til formål at forebygge og bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering.

Hvidvaskloven stiller særlige krav til virksomheder, hvis aktiviteter er i risiko for at blive udnyttet til hvidvask og finansiering af terrorisme.

Online casinoer hører ind under denne type virksomheder.

Ifølge hvidvaskloven skal man legitimere og risikovurdere sine kunder samt underrette Hvidvasksekretariatet om mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Seneste indlæg

Tekstforfatter
Casino-Analytiker
Nicolai er tekstforfatter med flere års erfaring inden for casinobranchen og online marketing. Nicolai har en bred viden om den danske spillelovgivning og det danske spilmarked og en klar holdning til, hvad der definerer et moderne, ansvarligt og fair online casino. Hans primære arbejde består i at anmelde casinoer og udarbejde guides til at spille på casino i Danmark.

Dine valgte casinoer vil blive fjernet

Er du sikker?